Matlamat & Objektif


2.0    MATALAMAT

2.1       Meningkatkan prestasi pelajar agar mencapai tahap kecemerlangan akademik

2.2       Meningkatkan pretasi pelajar galus supaya mencapai sekurang-kurangnya
         gred  D dalam peperiksaan dalaman dan peringkat kebangsaan.

2.3       Memberi kefahaman dan menyuburkan minat pelajar terhadap
         matapelajaran Sejarah.

2.4       Menambah kuantiti pencapaian  A dalam PMR

2.5       Menambah kuantiti pencapaian   A+  dalam SPM3.0  OBJEKTIF PANITIA SEJARAH

3.1   Meningkatkan kecemerlangan prestasi pelajar dalam peperiksaan PMR
        dan SPM
  
3.2   Memantapkan taraf profesionalisme guru khususnya dalam bidang
        pedagogi dan pengurusan matapelajaran Sejarah

3.3   Mewujudkan iklim dan pesekitaran bilik darjah yang bersih, indah,
        selamat dan menyeronokkan sewaktu pengajaran dan pembelajaran
        matapelajarn Sejarah

3.4   Melahirkan pelajar yang berfikiran terbuka, kreatif serta kritis selepas
        mempelajari Sejarah

1 comment: