Matlamat & Objektif


2.0    MATALAMAT

2.1       Meningkatkan prestasi pelajar agar mencapai tahap kecemerlangan akademik

2.2       Meningkatkan pretasi pelajar galus supaya mencapai sekurang-kurangnya
         gred  D dalam peperiksaan dalaman dan peringkat kebangsaan.

2.3       Memberi kefahaman dan menyuburkan minat pelajar terhadap
         matapelajaran Sejarah.

2.4       Menambah kuantiti pencapaian  A dalam PMR

2.5       Menambah kuantiti pencapaian   A+  dalam SPM3.0  OBJEKTIF PANITIA SEJARAH

3.1   Meningkatkan kecemerlangan prestasi pelajar dalam peperiksaan PMR
        dan SPM
  
3.2   Memantapkan taraf profesionalisme guru khususnya dalam bidang
        pedagogi dan pengurusan matapelajaran Sejarah

3.3   Mewujudkan iklim dan pesekitaran bilik darjah yang bersih, indah,
        selamat dan menyeronokkan sewaktu pengajaran dan pembelajaran
        matapelajarn Sejarah

3.4   Melahirkan pelajar yang berfikiran terbuka, kreatif serta kritis selepas
        mempelajari Sejarah

pengenalan sejarah

 1.1  Matapelajaran Sejarah merupakan matapelajaran teras yang wajib dipelajari

        oleh semua pelajar sekolah menengah dari tingkatan satu hingga tingkatan

        lima. Pengajaran dan pembelajaran Sejarah dilaksanakan dengan panduan

        Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, Rancangan Pelajaran

        Tahunan, Buku Teks Sejarah tingkatan satu hingga lima, serta buku            

        panduan guru yang disediakan oleh bahagian kurikulum, Kementerian

        Pelajaran Malaysia.1.2   Panitia Sejarah Sek. Men. Keb. Telah merancang beberapa program untuk

        dilaksanakan sepanjang tahun 2011 sejajar dengan visi dan misi sekolah ini.        great wall of china

panitia sejarah

http://satuperjuangan.files.wordpress.com/2008/05/merdeka_1957_tunku_abdul_rahman1.jpg